Odoo vs. SAP

El millor ERP per a tu?

S'han de considerar molts aspectes, comparar múltiples funcions i característiques en triar el millor ERP per a la teva empresa.

Considerem important recordar que existeixen algunes anàlisis que es realitzen des del punt de vista de la funcionalitat exclusivament, sense tenir en compte l'execució del ERP. Una valoració justa requereix tenir en compte factors com l'escalabilitat, el cost, seguretat, usabilitat, etc. Són factors que afecten l'execució del software.

Comparativa odoo vs SAP

Odoo vs SAP

Nosaltres us oferim una de Odoo vs SAP que us permeti prendre la millor decisió.

Tria el millor ERP per a tu.

Odoo vs SAP

Comparativa detallada

Gestió d'inventari


SAP

Odoo

Magatzem múltiple

Ubicacions (contenidors)

Reposició contenidores

Suport amb dispositiu mòbil

Multi-Empresa

Multi-moneda

Multi-llenguatge

Gestió de paquets Envasat

Integració del transportista

Productes multi-variable

Punt de venda al detall

Punt de venda (restaurant)

Variants Múltiples Productes

Múltiples unitats mesura

Matriu Variant

Lots / Nº Sèries 

Traçabilitat a dalt/a baix

Traçabilitat 360ª

Data venciment

Inventari cíclic

Previsions d'inventari

Valoracions d'inventari

Anàlisi ABC

FIFO / LIFO

Rutes personalitzables

Estratègies de Putaway

Picking d'olas

Picking por lots

Picking de zona

Cluster Picking

Cross-DockingCadena de subministrament


SAP

Odoo

Gestió dades proveïdor

Gestió llista preus proveïdor

Control qualitat

Dropshipping

Sol·licitud compres

Sol·licitud cotitzacions

Ordres de compra

Contractes - Acords compra

Realitzar la comanda

Programa mestre producció

Regles stock mínimFabricació


SAP

Odoo

Subproductes

BoM multinivell

Rutes

Subconjunts

Una BoM per múltiples variants de producte 

Versions BoM

BoM múltiple - enrutament

Programador MRP II

MRP I Scheduler

Previsió demanda

Programa mestre producció

Kanban Planning

Calendari de producció

Programació de capacitat finita

Programació de capacidad infinita

Plans de programació múltiple

Cálcul data d'entrega

Ordres de producció

Seguiment de feina

Ordres de treball

Seguiment de temps automatitzat

Ordres desmontatge

Fabricació subcontrates

Reparació

Estratègies d'eliminació

Kits

Valoració periòdica inventari

Preu estàndar

FIFO

Costos d'aterratge

Treball producció real

Activitats producció - Control planta

Seguimento de temps

Misssatges en ordres de treball

Suport de codi de barres

Gestió d'equips i màquines

Instruccions en les ordres de treball

Gestió horaris

Asistència pantalla tàctil

Fulls d'hores

Salts

Vacances

Temps de treball

Previsió de demanda

Anàlisis costos producció

Eficiència general de l'equip

KPI de manteniment

Traçabilitat ascendent i descendent

Comptabilitat analítica

Exportació CSV

Taulers

Guardar informes personalitzats

Taulas dinàmicas de pivot


Manteniment


SAP

Odoo

Programar manteniment preventiu

Manteniment Kanban

Calendari de manteniment

Integració en el taller

Multi-equips

Gestió d'actius

Reparació de subcontractes

Seguiment de feina

Gestió de l'inventari

Integració de compres

Ubicació giratòria d'actius

Números de sèrie de l'equip

Historial de manteniment de equips

Portal de distribuïdors


QMS


SAP

Odoo

Control qualitat en recepció

Abans de l'entrega

En procés

Pla de Control de qualitat

Comprobacions de mesura

Alertes de qualitat

Imprimir documents  no conformitat

Accions correctives

Gestió documentació (Eines ISO9001)

Enquestes satisfacció

Gestió reclamacions

Gestió dels recursos


Cicle vida Producte


SAP

Odoo

Ordres canvi enginyeria

Gestió versions enrutament

Integració MRP

Gestió centralitzada de BoM

Gestió Fluxos treball d'aprovació

Actualitzacions masives BoM

Mecanisme notificació

Projecte eMail Gateway

Cost ECO


Usabilitat


SAP

Odoo

Web completa

Interfície d'usuari mòbil receptiva

Aplicació nativa d'Android

Aplicació nativa d'iOS

App Store - Complements

Pel que fa a la usabilitat, aquesta representa un aspecte important a tenir en compte. La facilitat d'ús d'un ERP, afecta l'eficiència dels usuaris que han de treballar amb el sistema. També facilita dur a terme la seva implementació. Tot això no només és molt benvolgut pels treballadors sinó que suposa una reducció dels costos.

Comparativa de satisfacció

Puntuacions de 0 a 5SAP

Odoo

Fàcil de usar

2

5

Fer cerques i navegar

3

5

Aplicació mòbil

1

4

Introducció de dades

3

5

Flexibilitat d'informes

5

4

Preus i condicions

El cost d'implementació de SAP varia segons el cas i difereix molt d'un projecte a un altre. En Odoo, el servei d'implementació estàndard és a partir del 2000 € aproximadament.

Conclusió

Hem vist les diferències més significatives entre Odoo i SAP després de realitzar un estudi complet de cada aplicació.

Tant si esteu pensant en triar un nou programari, com si necessiteu un que integri el que ja teniu en ús, però que no us està cobrint les vostres necessitats, us interessarà valorar per vosaltres mateixos, les diferències amb altres ERP acreditats del mercat actual. La decisió, per descomptat, s'hauria de prendre tenint en compte el vostre propi coneixement del negoci, quines són les vostres prioritats funcionals i després, contrastar la vostra valoració amb informació professional.

"Camina i el món caminarà amb tu. Atura't i el món caminarà sense tu. Tu tries."