Com crear factures en odoo

Només 5 passos

1 - Iniciem el procés

Anem al mòdul de  Vendes> Comandes. Després cliquem a "Crear". També podem iniciar el procés des de pressupost. En aquest exemple ho farem directament des de comanda de venda.

2 - Omplim els camps

Seleccionem al client, la tarifa, el termini de lliurament i la resta de camps del formulari que resultin necessaris.

crear facturas en odoo

3- Creem les línies de la comanda

Cliquem a "Afegeix un element" per indicar el producte (veure : Tipus de producte) que li anem a vendre. Se'ns obrirà un quadre on anirem omplint les diferents  línies de la comanda. Després confirmem la venda. Si ja tenim el producte o  servei correctament configurat, automàticament ens apareixeran els impostos.

Crear líneas de pedido facturas en odoo

4 - Creem la factura

Cliquem a l'opció  "Crear factura". Se'ns mostrarà una finestra amb diferents opcions:

  • Línies de factura: per pagar la totalitat de la factura.

  • Línies a facturar (deduir pagaments anticipats): només es facturen les línies pendents perquè ja es va fer un pagament anticipat.

  • Pagament anticipat (percentatge). Quan pagen per parts. Per exemple, un pagament anticipat d'un 30%.

  • Pagament anticipat (quantitat fixa). Es va establir una quantitat fixa que es pagarà a la bestreta.

Crear factura odoo opciones
Seleccionem Línies de factura. Després fem clic a "Crear i veure factures". Veiem que s'ha creat una factura esborrany amb les opcions de "Editar" o "Validar". Quan la validem, se'ns connectarà amb el mòdul de  comptabilitat i ens mostrarà la factura amb el seu número i data.
validar facturas en  odoo

5 - Registrar pagament

Podem enviar la factura per correu electrònic o imprimir-la. L'últim que hem de fer és  registrar el pagament quan correspongui indicant la data i el diari de pagament (si s'ha fet per banc, en efectiu, etc.) i validar.

Registrar pago facturas en odoo