Com crear un Servei en odoo

Només 3 passos

Anem a crear un producte que és un  servei i que ho facturem per les hores dedicades. Requereix tenir instal·lat el mòdul de vendes.
Crear servicio en odoo

1 - Creem el producte

Anem a  Vendes> Catàleg> Productes i cliquem a "Crear". Aquí es on tiarem el tipus de producte. En el nostre cas "servei". Hi ha diferents tipus de producte: servei, consumible o emmagatzemable. En el següent enllaç s'explica que és cadascú: Tipus de producte.

2 - Omplim els camps

En Unitat de mesura (compra i venda) seleccionem "hora" i després indicarem l'import que cobrem per hora (preu per unitat). Si tenim activada l'opció de llistes de preu, aquest preu el podem fixar mitjançant la llista a la pestanya de Vendes.

3 - Detallem la facturació

En la pestanya Comptabilitat podem decidir com es facturen les quantitats. Si no tenim actiu el mòdul de  Proyecte es podrà escollir entre quantitats demanades y quantitats entregades. Si la part de projectes està configurada amb Fulls d'hores, es mostraran diferents opcions. Aquest punt és important si el que volem es una  facturació per hores dedicades.

Podem a més, indicar els comptes comptables on volem fer els corresponents assentaments.

Ja està! Tenim un servei que podrà ser facturat segons les hores imputades.