Com crear una Plantilla de contracte en odoo

Només 3 passos

Anem a imaginar que tenim un Servei o Producte que facturem de forma recurrent (veure: factures recurrents en odoo) a diferents clients. Ens interessa crear una Plantilla de contracte que ens serveixi per a tots aquests clients alhora.

Plantilla contrato en odoo

1 - Instal·lem els mòduls.

Per començar haurem de tenir instal·lats els mòduls de Comptabilitat i de Contractes. La Plantilla de contracte per a client també funciona amb proveïdors.


2 - Creem la Plantilla

Anem al mòdul de  Comptabilitat> Configuració> Contractes> Plantilles de contracte. Cliquem a "Crear".

Ara comencem la configuració d'una Plantilla de contracte per client. Omplim els camps que ens apareixen en el formulari:

  • Nom de la plantilla.

  • Tipus de contracte: client o proveïdor (en el nostre cas, client)

  • Diari (per defecte surt el de Factures de client si es una Plantilla de contracte per client).

  • Llista de preus.

  • Tipus de facturació.

  • Repetir cada

En el camp "Repeteix cada" indiquem la periodicitat del pagament: mensual, trimestral, anual, etc.

Configuración Plantilla de contrato odoo

3 - Creem línies de factura

Passem a omplir les línies a facturar. El producte o servei que volem facturar juntament amb la descripció, quantitat, unitat de mesura, preu i els impostos.

Líneas de factura en Plantilla Contratos odoo

Ja ho tenim! Acabem de configurar una Plantilla de contracte de client per a un servei o producte concret. Quan creem un Contracte de client, si li especifiquem que l'origen és la Plantilla de contracte, automàticament s'ompliran tots els camps del contracte amb les dades que s'han introduït a la plantilla seleccionada.