Com crear variants de producte en odoo

Només 5 passos

Tenim un producte amb diferntes atributs i per no crear un producte diferent per cadascún dels atributs, odoo ens permet configurar  Variants de producte. Vegem com podem fer-ho.

1 - Creem el producte

Anem a Vendes> Catàleg> Productes i cliquem a "Crear". Primer crearem el producte i després les seves variants.

Triem el tipus de producte. En el nostre cas, em agafat l'exemple d'un producte emmagatzemable. Ens centrarem en la  configuració de variants.

Variantes de producto en odoo

Hi ha diferentes tipus de producte: servei, consumible o emmagatzemable. En el següent enllaç s'explica que és cadascú d'ells: Tipus de producte.

Indiquem el preu de venda i en Unitat de mesura (compra i venda), escollim "unitats".


2 - Creem variants de producte

Ja tenim un producte "plantilla". Ara volem crear variants per aquest mateix producte. D'aquesta manera evitem crear tants productes.

Per seguir amb el procés, abans haurem configurat l' ús de variants tal com s'indica en la imatge. La ruta a seguir és: Vendes> Configuració> Configuració

Configuracion Variantes de Producto en odoo

3 -Indiquem els atributs de producte

Ara ja podem anar a la pestanya Variants per detallar els diferents atributs de producte i els seus valors. Amb cadascun d'ells afegim unba variant del producte. Per exemple, color blanc, talla mitjana, etc. i ja podrem vendre el producte amb una de les seves variants.Valores de atributo en variantes de producto en odoo

4 -Configurem la comptabilitat

En Política de facturació de la pestanya Comptabilitat, escollim per quantitats entregades.

També podem indicar els preus extra dels diferentes  atributs de producte, clicant al botó "Preus de les variants".

Valores de las variantes de producto en odoo
Ja està! Podem veure les diferentes variants del producte clicant al botó amb la icona, on també s'indica el nombre de variants existents per aquest producte.