Compres en Odoo ERP

Funcionalitat bàsica de l'aplicació de compres.

A hores d'ara tots sabem que el registre de tot el procés de compra en documents Excel o similars, és una solució amb resultat poc eficient alhora que lent. Amb el Mòdul de gestió de compres de Odoo, una Ordre de Compra senzilla et permetrà gestionar tot el procés amb uns quants clics. Així doncs, anem a veure els aspectes bàsics d'aquesta aplicació.

imatge-mòdul-compres-odoo-eccit-how-to

El mòdul de compres de Odoo

Una alternativa per a controlar les teves comandes. Podem automatitzar les tasques de forma fàcil i estalviar hores de feina guanyant al mateix temps eficiència en el nostre treball diari.  

1- Crear una ordre de compra

Anirem directament a l'aplicació de Compra. Aquí podrem veure totes les sol·licituds de pressupost que hàgim realitzat. Apareixen amb les inicials RfQ (Request for Quotation). També podem visualitzar les ordres de compra (OP).

Cliquem a Crear. Ens presenta el formulari següent on anirem emplenant les dades que ens sol·licita.

odoo-compres-pressupost

Sol·licitud de pressupost

Indicarem el nom del nostre proveïdor i els productes que volem comprar. Per defecte sortirà el preu que tinguem especificat en la configuració del producte encara que  Odoo ens permet fer modificacions en el mateix formulari si ho necessitem. Nosaltres modificarem ara el preu i en lloc de 10,00€ posarem 12,00€.


2- Enviar per correu electrònic.

Quan tinguem emplenats els camps de la nostra sol·licitud, podem enviar-ho per correu electrònic al nostre proveïdor. Les diferents accions que anem fent quedaran reflectides en el xat de Odoo. D'aquesta manera tenim el control i seguiment de tot el flux de compres

Si ens fixem en la barra d'estat superior, comprovarem com en clicar a "enviar per correu electrònic", Odoo canvia de l'estat de petició (RfQ) al de petició de pressupost enviat (RFQ enviada). Ara confirmem la sol·licitud de pressupost i continuem.

3- Confirmar comanda de compra

imatge-mòdul-compres-odoo-eccit-how-to

Ordre de compra creada

Seguint amb l'exemple, fem clic a confirmar comanda i novament,  Odoo ens canviarà l'estat. Ens passarà a l'estat Ordre de compra alhora que ens apareixerà un botó a la cantonada superior dreta amb la imatge d'un camió, indicant que s'ha creat una recepció.

4- Ordre de compra i recepció

Tenim una ordre de compra creada. Ara toca rebre els productes.

Clicar en el botó que indica que hi ha una recepció i Odoo ens redirigirà al document de recepció.

imatge-mòdul-compres-odoo-eccit-how-to

Recepció de productes

Aquí se'ns obren diferents possibilitats:

  • Rebem la quantitat sol·licitada.

  • Rebem una part de la comanda de compra.

CAS A: Rebem la quantitat sol·licitada.

En aquest cas, podem validar i el sistema ens informarà que, si no li indiquem res, assumeix que hem rebut la quantitat exacta d'articles que indica. Acceptem i de manera automàtica es registrarà aquesta entrada en el nostre magatzem. 


CAS B: Rebem només una part de la quantitat demanada.

En aquest cas, Odoo ens demana si volem:

  • Crear una comanda pendent (backorder) perquè està previst que m'arribin més tard.

  • Registrar l'entrada dels productes rebuts i oblidar-me de la resta, ja els demanaré més endavant en una nova comanda de compra.

Si registrem l'entrada i no volem rebre la resta més tard, procedirem clicant a "sense comandes pendents" i seguirem el mateix procés que en el cas A.

Si per contra vull aquests productes pendents, cliquem a crear una comanda pendent i es generaran dues línies en el rebut, una amb el nombre de quantitats demanades i rebudes coincident a la quantitat real que ens ha arribat i un altre amb la resta de productes pendents de rebre i un "0" (zero) en articles rebuts. 

imatge-mòdul-compres-odoo-eccit-how-to

Recepció en inventari

En l'exemple confirmo rebre la quantitat que vaig demanar. Si anem a l'inventari, veiem com tot està integrat en Odoo i comprovem que s'ha registrat l'entrada dels productes.

5- Crear factura

Ja podem tornar a l'ordre de compra. És clar que haurem de pagar als nostres proveïdors. Som-hi doncs.

Clicarem a "Crear factura". Aquí veuré indicada la quantitat real rebuda. Odoo ens crea una factura en esborrany que haurem de validar.

imatge-mòdul-compres-odoo-eccit-how-to

Factura de compra a proveïdor

Només ens falta registrar el pagament i validar. Clicarem a "Registrar al pagament" i Odoo indicarà que està pagat en la barra d'estat. 

Per acabar, recordar que Odoo ens dóna accés a l'historial de tot el flux que hem dut a terme. La traçabilitat queda registrada en el xat indicant qui ha dut a terme cada acció, quan, etc. En la imatge, veiem el xat de la factura que acabem de crear. Podeu provar i mirar l'historial de la comanda de compres o el de l'inventari... I de moment, fins aquí. Seguim...

Imagen de Odoo y bloque de texto