Els filtres de Odoo

Com crear filtres. Cas pràctic de previsió de pagaments.

Imagen de Odoo y bloque de texto

Els filtres de Odoo

Mira com funcionen i tot el que pots aconseguir. Les possibilitats són infinites.


1 - "Filtres", "Agrupar per" i "Favorits"

Volia explicar-vos les possibilitats que els filtres d'odoo ofereixen a qualsevol empresa per aconseguir recerques específiques que faciliten molt la feina estalviant temps i organitzant la informació.

Explicaré breument les opcions que ens ofereix la  barra de cerca en odoo i la personalització dels filtres:

  • Filtres

  • Agrupar per

  • Favorits 

Després explicaré un cas pràctic que us pot ser de molta utilitat. Comencem!

"Filtres" en odoo

  • Crear filtres senzills i combinats. (AND i OR)


En totes les aplicacions d' odoo sempre veurem l'opció de cerca. Perquè apareguin totes les seves opcions haurem de clicar a la lupa.

Filtros de odoo

EXEMPLE: entrem en el mòdul de "Contactes" i si fem clic en la primera opció de "Filtres", ens apareix un menú amb una llista de les opcions per defecte. Si volem veure només els nostres clients, seleccionarem "Clients".

Filtros de odoo en Contactos

Si volem veure també els proveïdors, fem clic a proveïdors i el que ens mostrarà serà un  filtre "OR", es a dir, un filtre on es compleix una condició i l'altra. Visualitsarem tots els contactes que són CLIENTS, els que són PROVEÏDORS i també els que compleixen les dues condicions (que son clients i al mateix temps també són proveïdors nostres).

Filtros de odoo. Búsqueda OR
  • Filtre personalitzat. Crear un filtre específic.


A la fi de les opcions que ofereix el desplegable "Filtres", trobem l'opció de "Afegir filtre personalitzat", així com també la possibilitat de "triar condició" perquè realitzem una cerca més específica.  Vegem alguns exemples.

Anem al mòdul de Comptabilitat / Facturació / Factures de client.

Volem veure les factures tant en esborrany com obertes, que el comercial "Demo User" ha fet a l'Empresa "Comercial de prova".

PRIMER fem una recerca senzilla amb "Filtres" per veure les factures que tenim en estat "Obert" i també en "Esborrany". Aquí tenim un exemple de filtre tipus OR. Es compleix una condició o l'altra. "Obert" o "Esborrany".

Filtro en odoo ERP

Aquests són els filtres predeterminats, però en odoo podem fer una cerca més avançada.


SEGON. Ara anem a "Afegir filtre personalitzat":

Acció requerida> Empresa

"conté"

cial (perquè volem veure l'empresa de nom "Comercial de prova")


TERCER. Seguidament, fem clic a "Afegir condició"

Acció requerida> Comercial

"conté"

User (volem veure les empreses que ha gestionat aquest comercial en concret)


Cliquem a "Aplicar"  i  EL RESULTAT ÉS AQUEST:

Filtro AND en ERP odoo
Filtro personalizado en ERP odoo

Si observeu, en aquest filtre s'han aplicat les dues condicins alhora. Les condicions s'han indicat abans d'aplicar el filtre perquè les dues es compleixin. Podem afegir condicions en una mateixa cerca per fer-la més específica i quan tinguem definides totes les condicions, llavors fem clic a "Aplicar".

Així és com Odoo ERP permet fer filtres combinats, amb les condicions AND i OR.

AND, és que s'han de complir les dues condicions o paràmetres alhora.

OR és que compleix una de les condicions o totes dues. Un exemple de cerca  OR que compleix les dues condicions seria si busquem clients "OR" proveïdors. Es pot donar el cas que una empresa sigui alhora client i proveïdor nostre.


"Agrupar per" en odoo

Seguint amb l'exemple anterior, imaginem ara que volem separar les  factures en dos grups: Europa i Amèrica.

Anirem a "Agrupar per" i seleccionarem "Canal de vendes".

Filtro Agrupar por en odoo

Ara ja tinc la informació agrupada segons el meus canals de venda de Odoo.


"Favorits" en odoo.

Anem a l'opció de "Favorits". Si volem accedir cada dia a la cerca que acabem de fer, és bona idea guardar-la en  favorits amb el nom que vulguem assignar-li.

En els  Filtres d'odoo, si escollim l'opció "usar per defecte", vol dir que cada vegada que entrem a la plataforma de factures de client, es mostrarà directament la cerca que hem triat, sense haver de seleccionar-la. Poder sortir de la plaaforma i realitzar altres ceques al nostre ERP Odoo que quan tornem a les factures de client, tornarem a visualitzar el filtre que hem guardat com a predeterminat ("Favorit" i "per defecte". Recordeu que també podeu compartir els filtres amb la resta d'usuaris. 

Filtros favoritos en odoo

2 - Cas pràctic: Previsió de pagaments en odoo.

Potser necessites saber com i on posar tot el  pendent de pagar, com són quotes de crèdits, liquidacions de targetes, nòmines, impostos... i que no necessàriament són factures de proveïdors.

Per exemple, seria el cas de que tinguéssim previst realitzar el pagament d'una quota amb venciment però que encara no tenim la seguretat de si es farà. Podria donar-se el cas que, arribat el moment, aquest pagament no es fes. 

Amb  odoo podem crear un assentament comptable sense validar-lo. De fet un assentament sense validar no és més que una previsió d'assentament i això és el que ens interessa:  gestionar els pagaments previstos, els venciments, sense fer capa assentament. Com?

Crear un assentament

Amb permisos de desenvolupador, anem al mòdul de Facturació / Comptabilitat i seleccionem Assessor> Assentaments comptables. Creem un assentament, pendent de validar, amb una data de previsió (si voleu, en la descripció posar un "PREV" davant). Quedarien a la part superior i sense validar (color blau).

Previsión de pagos en odoo con filtros

Visualització dels pagaments previstos. Cash-flow.

Acabem de veure com el potencial dels filtres d'odoo permet una infinitat possibilitats per a cobrir qualsevol necessitat, així que crearem una recerca on puguem visualitzar el  flux de caixa de tots els comptes 572 per aquest any 2020.

Pas 1: anem a Facturació / Assessor / Apunts comptables i seleccionem la visualització "pivot table".

Visión Pivot en Filtros odoo

Pas 2: anem a Filtres:

"Afegir filtre personalitzat": "Compte" "conté" "572" i cliquem a "Aplicar".

"Afegir filtre personalitzat": "Data venciment" "is alfter or equal" "01/01/2020" i cliquem a "Aplicar".

"Agrupar per": "Compte"

Tenim un resultat com el que segueix, un resum per mes dels moviments de saldo dels diferents comptes. 

Filtros odoo Previsión pagos

Podeu comprovar que apareix l'assentament de previsió pendent de validad (de 300 €) amb venciment al setembre de 2020. A cada número d'aquesta vista es pot cllicar i veure quins són els apunts involucrats en aquest import.

Guardar el Filtre per accedir en un solo clic. 

Si aquesta vista us agrada, ja sabeu que podeu guardar-la a "Favorits" o podeu decidir deixar-la com a visualització per defecte perquè sempre es mostri aquesta vista. Recordau també la possibilitat de compartir-la amb la resta d'usuaris.

Gràfics i Vistes

Si fins ara hem vist una forma fàcil de fer la  previsió de pagaments en odoo, tenim és. Podem triar la vista de "Gràfic" per obtenir quadres de resultats i anar més enllà en les nostres anàlisis. Poden ser molt útils alhora de prendre decisions. Posem un exemple de vista gràfic: Volem veure d'un cop d'ull, el saldo acumulat de l'any 2020 dels comptes 572 i separat per mes.

Vista gráfico en Filtros ERP odoo

Queden a les vostres mans els filtres de odoo i les visualitzacions que vulgueu crear, guardar i /o compartir. Us suggerim que jugueu perquè podeu treure molt partit. Divertiu-vos!.