Tipus de producte en odoo

Consumible, Servei i emmagatzemable

En odoo, a l'igual que en la vida real, es diferencia entre productes i serveis. Fins aquí gairebé qualsevol ERP té aquesta possibilitat. Però (segons quins mòduls tinguem instal·lats) tenim la possibilitat d'escollir entre productes  emmagatzemables o consumibles.

Tipos de producto en odoo

Per a què s'utilitza cada tipus de producte?

1 - Servei

Es tracta d'un producte per identificar un treball venut o comprat. Odoo permet la facturació automàtica per servei o per cost en hores de servei.

2 - Consumible

És un producte del que no gestionem magatzem. Odoo sempre suposarà que ni ha prou estoc. Habitualment, es tracta de productes que són d'ús intern i que no formen part de la línia de producció de l'empresa: material d'oficina, material divers de producció, etc. Encara que també se sol identificar com consumible, aquelles mercaderies de la quals no volem tenir controlat l'estoc.


3 - Emmagatzemable

Es tracta de productes dels que si volem que odoo gestioni l'estoc i el magatzem. Son exemples típics les mercaderies per a ser revenudes i els productes involucrats en la fabricació o manipulació (matèries primeres i produtes resultants).

Aquest tipus de producte va lligat a l'aplicació de Magatzem (lòigicament, si no es té magatzem, no es podrria gestionar l'estoc dels productes)

Variants

Les variants d'un producte permeten administrar el producte com a genèric per a totes les seves variacions i a nivell de variants o atributs específics (color, talla, ...).